top of page

Thân Thể Rừng Thiêng   Landscape of Our Body ]

 19min, 2024

What can we discover in the landscape of our bodies?

Chúng ta khám phá được điều gì khi đi qua các vùng đất của chính cơ thể mình?

 

As queer trans and gender non-conforming children of the Vietnamese diaspora, we are fragmented at the crossroads of being displaced from not only a sense of belonging to our ancestral land, but also our own bodies which are conditioned by society to stray away from our most authentic existence.

Với tư cách là những người “queer”, người chuyển giới và không tuân theo chuẩn mực giới tính của cộng đồng người Việt hải ngoại, chúng ta bị chia cắt ở ngã ba đường, bị đánh mất không chỉ cảm giác thuộc về quê hương đất tổ, mà còn cả cơ thể của chính mình vốn đã bị bối cảnh xã hội làm đánh mất đi sự tồn tại chân thực nhất.

 

Yet these bodies of ours are the vessels we sail to embark on a lifetime voyage of return to our original selves. It is our bodies that navigate the treacherous tides of normative systems that impose themselves on our very being. And it is our bodies that act as community lighthouses for collective liberation.

Tuy nhiên, những cơ thể này cũng chính là những con tàu ta chèo để thực hiện chuyến hành trình trọn đời trở về với con người căn nguyên của mình. Chính cơ thể này điều hướng những làn sóng hiểm nguy của các hệ thống quy chuẩn đang áp đặt lên chúng ta. Và chính cơ thể này là ngọn hải đăng chúng ta cùng hướng về để đến gần với giải phóng tập thể.

 

Ultimately, the landscape of our bodies is our blueprint to remembering, to healing, to blooming.

Sau cùng, các vùng đất của cơ thể chúng ta chính là bản đồ để ghi nhớ, chữa lành và nở hoa.

 

________

 

director _ director of photography _ editor _ producer _ narration

đạo diễn _ đạo diễn hình ảnh _ dựng phim _ nhà sản xuất _ tường thuật

TRÂM ANH NGUYỄN

writer _ lead cast _ producer _ đàn tranh artist _ narration

tác giả _ nhà sản xuất _ diễn viên chính _ nghệ sĩ đàn tranh _ tường thuật

CÁT NGUYÊN

 

music composer _ sound designer

nhà soạn nhạc _ nhà thiết kế âm thanh

TRẦN QUỐC THỊNH​

vietnamese translator

dịch giả tiếng việt

TÂM ĐỖ

set assistants

trợ lý set

PHẠM TRIẾT
​BÙI YẾN

filmed in / ​quay tại

Hà Nội & TP. Ho Chi Minh, Việt Nam

________

 

media _ press​

 

VOV World, Đạo diễn trẻ Nguyễn Trâm Anh: Tôi luôn đưa Việt Nam vào trong những dự án phim của mình

VietnamTimes.org.vn, Editor's Pick: Vietnamese Artists Take Us "Home"

ZNews.vn, Loay hoay tìm nhà

screenings _ festivals​

Manzi Art Space: Nhà, Group Exhibition, May 24 - June 2, Hà Nội, VN

​Ném Space, Film Screening, May 31, TP. Ho Chi Minh, VN

KhongTrung Drink & Screen, Film Premiere, May 2, TP. Ho Chi Minh, VN

Lift-Off Filmmaker Sessions, 2024

bottom of page